4 november 2020 58 x bekeken

“Een geslaagde reanimatie moet meetellen als formeel leermoment”

Social learning. Experience-based learning. Werkplekleren. Gepersonaliseerd leren. Wie een beetje thuis is in de wereld van professioneel leren en ontwikkelen, zal weten dat deze termen de laatste tijd hotter than hot zijn. Beweging alom dus. Noordhoff beweegt mee en gaat met professionals om de tafel op zoek naar die ene, gedeelde en superscherpe visie op toekomstig leren. “Een geslaagde reanimatie zou moeten meetellen als formeel leermoment.”

“Ik hoef niemand uit te leggen dat het momenteel gigantisch druk is in ons ziekenhuis. En middenin die bizarre drukte krijgen onze professionals een notificatie in hun mailbox omdat een van hun certificaten van bekwaamheid verlopen is. Hun tegenreactie is vaak: ‘waar denk je dat ik op dit moment mee bezig ben?!’. Logisch. Je rent de benen uit je lijf en dan zegt ‘het systeem’ dat je nóg iets moet.” Aan het woord is Bas Frederiks, Beleidsadviseur Technologie en Leren in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Hij is een van de professionals die vorm geeft aan het leren van de toekomst. Want wat zijn de leerwensen van al die hardwerkende zorg- en andere professionals nu precies en wat is ervoor nodig om die waar te maken?

De beste zorgmedewerker

Bas’ leerplatform dat ongeacht het moment notificaties verstuurt, is in elk geval een voorbeeld van hoe het níet moet. De professionals die vandaag met elkaar praten, willen graag zelf bepalen wat en wanneer ze leren. Oftewel: eigenaarschap hebben over hun eigen leerproces. “Natuurlijk is het grootste doel onze bewoners een betere kwaliteit van leven geven,” zegt een van hen. “De beste medewerker in de ouderenzorg te worden,” vult een van de anderen aan. Om dat te bereiken willen ze graag zelf bepalen wat ze leren en hun ontwikkelpad naar eigen inzicht invullen. “Het zou mooi zijn als de afdeling Opleidingen alleen nog betrokken is bij strategische thema’s en dat de rest wordt ingevuld door de afdelingen zelf.”

Vertrouwen door inzicht

Om daar te komen, is wel één en ander nodig. Praktisch, zoals een Leer Management Systeem met uitgebreidere mogelijkheden. Maar ook abstracter, zoals commitment van de directie en vertrouwen van het management. Martijn Luijks van Noordhoff: “Vertrouwen ontstaat door inzicht. Als het management inzicht heeft in de ontwikkeling van medewerkers, kan het deze medewerkers ook makkelijker vertrouwen géven en leren en ontwikkelen loslaten.”

Groeiportfolio

Bas Frederiks: “Precies om die reden pleit ik voor een online ontwikkelportfolio, dat geeft inzicht.” Jo Geesink, Staffunctionaris e-learning bij ouderenzorgorganisatie Sevagram: “Ik ben ervan overtuigd dat een goed groeiportfolio helpt om het management vertrouwen te geven. Het zou mooi zijn als de leidinggevende zelf kan bepalen welke onderdelen terugkomen in een rapportage en dat deze dus kan aansluiten op wat het management wil zien.”

Scholingsmoeheid

En hoe maken we korte metten met scholingsmoeheid? Ook al zo’n term waar alle hoofden aan tafel van gaan knikken. Bianca van der Pol van Profportaal Zorg: “Veel leertrajecten van nu bevatten teveel saaie moetjes. We willen toe naar gevarieerde keuzevrijheid. Dus: zélf je leerroute uitstippelen en zélf je activiteiten samenstellen. Gebruikmaken van de kennisbronnen die jou aanspreken, niet van voorgekauwde bronnen. Video’s? Prima. Een extern artikel? Ook goed. Een week meelopen met een collega op een andere afdeling? Goed idee!”

Praktijkervaring verzilveren

Ook zouden lerende medewerkers op meerdere manieren moeten kunnen aantonen wat ze geleerd hebben. Zo gaan waardevolle praktijkervaringen meetellen. Bas Frederiks: “Als een zorgmedewerker een reanimatie heeft uitgevoerd en die is met het hele team geëvalueerd, is dat een waardevolle praktijkervaring. Ook al heeft het niet op het geplande, officiële toetsmoment plaatsgevonden. Waarom deze niet verzilveren en meetellen als formeel leermoment?”

Open cultuur

Cynthia Kuil, Adviseur e-learning bij Treant Zorggroep: “De wereld veranderen doen we niet. Maar de wereld van leren en ontwikkelen een boost geven, dát kunnen we wel. Ik wil dat medewerkers zelf hun leeractiviteiten kunnen kiezen om aan te tonen dat ze ergens bekwaam in zijn. En ik wil ook dat het management in één oogopslag overzicht heeft op deze bekwaamheid zodat verantwoording een eitje wordt. Alleen dán kan er een open cultuur ontstaan die leren aanmoedigt.”

Tags :