LearnLinq groeit mee

We hebben met veel focus aan het ontwikkelen en live brengen van de groepenfunctionaliteit gewerkt. Daarnaast gebruiken steeds meer professionals in steeds meer en grotere organisaties LearnLinq. Omdat we het belangrijk vinden om te blijven zorgen voor een goede performance van ons platform, zullen we de komende tijd focussen op de basis van onze applicatie. We werken bijvoorbeeld aan het optimaliseren en robuuster maken van bepaalde processen, zodat LearnLinq meegroeit met onze klanten. Concreet betekent dit dat we de keuze hebben gemaakt om de features die op de roadmap stonden voor de komende periode, uit te stellen tot het vierde kwartaal. De wensen die je aan ons doorgeeft, nemen we nog steeds mee in onze ontwikkeling, maar wellicht tijdelijk wel op een later moment dan je van ons gewend was.

LearnLinq achter de schermen

Wat gebeurt er met jouw idee?

Wij vinden het ontzettend waardevol als je mee wilt denken over onze roadmap, als je ideeën of suggesties hebt voor nieuwe functionaliteiten of als je ergens tegenaan loopt in je dagelijkse werk en dit aan ons doorgeeft! Al deze zaken – wensen, ideeën, uitdagingen of irritaties – zorgen voor een extra en frisse kijk op LearnLinq. Maar wat gebeurt er eigenlijk achter de schermen met jouw input?

Als jouw input bij ons binnenkomt, via mail, chat, telefoon of face-to-face contact met een van onze support experts, een accountmanager of consultant, wordt dit doorgegeven aan het LearnLinq team. De ideeën waar meerder organisaties iets aan hebben, vertalen we naar een concept. Concepten combineren we in thema’s. Alle aanvullingen over het bijhouden van opleidingsuren, vormen samen bijvoorbeeld het concept “studiepunten”.

Alle concepten publiceren we in Productboard. Deze vind je op onze website, waar je ook de roadmap vindt. Hier kun je eventuele opmerkingen plaatsen bij jouw idee. Zo leerden we dat studiepunten ook worden gebruikt om de studie-/werkdruk in de hele organisatie te monitoren.

Nu zijn we er nog niet: naar aanleiding van feedbackrondes en tests wordt het concept aangescherpt, zodat we er een feature van kunnen maken. De cyclus ‘Ontwerp -> Prototype -> Gebruikerstest -> Feedback’ wordt soms meerdere malen doorlopen om helemaal duidelijk te krijgen wat de feature wel en niet in zich moet hebben.

Nu gaan de ontwerpers van LearnLinq met het concept aan de slag. De programmeurs geven aan hoeveel tijd het kost om de functionaliteit te maken. Soms is een prototype en een gebruikerstest nodig.

Als precies duidelijk is hoe de feature eruit moet komen te zien, komt deze op de roadmap. Per kwartaal plannen we de releases in.

Webinar ‘Hoe vormt de roadmap van LearnLinq zich?’

Wat gebeurt er met het idee dat jij aandraagt voor onze nieuwe leeromgeving? Hoe komt de roadmap van LearnLinq tot stand? En hoe kun je daar feedback op geven?